Prissättning och prissättningsstrategier

Prissättning kallas det när ett företag bestämmer vilket pris deras produkter och tjänster ska säljas för. Det finns många faktorer att beakta när man ska avgöra vad som är ett lämpligt pris, t.ex. inköpskostnader och andra utgifter för produkten/tjänsten, hur stor efterfrågan är, hur den rådande konkurrensen ser ut och vad man vill uppnå genom försäljningen.

Pris är en av hörnstenarna i marknadsmixens 4p och 7p-modellen och prissättningsstrategin brukar beskrivas i en verksamhets marknadsplan.

Vad rätt prissättning ska uppnå

Att sätta rätt pris på ett erbjudande är en konst. För att lyckas måste verksamheten hitta en lämplig balans mellan prisgolvet (lägsta priset för att verksamheten ska gå i vinst) och pristaket (högsta priset innan efterfrågan avtar helt).

Man brukar säga att det är kostnaderna för produkten/tjänsten som avgör det lägsta priset medan efterfrågan hos kunderna styr det högsta priset. Någonstans mittemellan är det konkurrensen som påverkar priset och där landar vanligtvis själva slutpriset för produkten eller tjänsten.
Det finns dock undantagsfall då man t.ex. väljer att sälja produkter med förlust (lockpris) vilket du kan läsa mer om i stycket prissättningsstrategier/prissättningsmetoder.

Målet med en verksamhets prissättningsstrategi är ofta följande:

– Att uppnå verksamhetens ekonomiska mål, exempelvis lönsamhet.

– Att matcha efterfrågan på marknaden. Vad är kunden beredd att betala för produkten/tjänsten?

– Att samspela med resten av verksamhetens marknadsmix.

– Att stämma överens med verksamhetens positioneringsmål för varumärket. Speglar prissättningsstrategin verksamhetens image?

 

Prissättningsstrategier/Prissättningsmetoder

Här nedan hittar du ett antal prissättningsstrategier/prissättningsmetoder som är vanligt förekommande idag.

Skumning

Engelska: Skimming/Creaming

Skumningsprissättning, eller bara skumning, går ut på att man till en början tar ut ett relativt högt pris för en vara eller tjänst -då efterfrågan är hög- och sänker sedan priset successivt över tid -när efterfrågan minskar-.

Denna prissättningsmetod går hand i hand med innovationsspridningsteorin eftersom de första kunderna är beredda att betala mycket mer för en produkt/tjänst än de senare kundsegmenten.

Penetrationsprissättning

Engelska: Penetration pricing

Penetrationsprissättning betyder att man börjar med ett lågt pris för att nå en stor del av marknaden. Tanken är att det låga priset ska få kunderna att välja det billigare varumärket. Penetrationsprissättning skapar ofta goodwill hos kunderna och det låga priset kan försvåra för nya konkurrenter att ta sig in på marknaden.

Lockpris

Engelska: Loss leader

Lockpris innebär att man säljer en produkt eller tjänst till ett pris lägre än marknadspriset i syfte att locka kunder och öka försäljningen av andra, mer lönsamma varor/tjänster. Man säljer alltså någonting med förlust.

Värdebaserad prissättning

Engelska: Value-based pricing/Value optimized pricing

Värdebaserad prissättning handlar om att man bestämmer ett pris baserat på det upplevda kundvärdet istället för kostnaden att utveckla produkten/tjänsten. Denna prissättningsstrategi är vanlig inom bl.a. modeindustrin, där ett klädesplagg kan kosta några kronor att tillverka medan kunderna får betala ett mycket högre slutpris.

Prisdiskriminering

Engelska: Price discrimination

Prisdiskriminering innebär att man tar ut olika priser för en produkt/tjänst beroende på vilket marknadssegment man säljer till. Priset baseras vanligen på kundens vilja och förmåga att betala. Exempelvis erbjuder vissa företag rabatt till studenter som i många fall har lite mindre pengar att röra sig med.

 


Har du några tips på hur man sätter rätt pris på en produkt eller tjänst? Vilka prisstrategier använder ditt företag?  Dela gärna med dig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *